course
 
   

   
 
   
นิตยสาร ขวัญเรือน  
  ขวัญเรือน  
 
 
นิตยสารขวัญเรือน เป็นนิตยสารสำหรับทุกคนในครอบครัว

สมัครสมาชิก 1 ปี 24 ฉบับ  ราคา 1680 บาท

 
เวบไซต์ : http://www.kwanruen.com
 
 
    

“ ขวัญเรือน ” นิตยสารรายปักษ์ เพื่อสาระและความบันเทิงสำหรับผู้หญิงและครอบครัว ออกวางแผงฉบับปฐมฤกษ์ในเดือน ธันวาคม ปีพุทธศักราช 2511 ได้รวบรวมสาระและความบันเทิงทุกแขนงไว้เพื่อกล่อมเกลาชีวิต และสร้างเสริมความรื่นรมย์ให้กับครอบครัว โดยมีบุคลิกที่สวยสง่า เปรียบเสมือนสุภาพสตรีไทยผู้รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ในขณะที่เธอผู้นี้ยังสามารถเปิดโลกทัศน์รับอารยธรรมใหม่ และการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยความคิดและความเข้าใจอย่างมีจินตนาการ

 
   

เนื้อหาและคอลัมน์ต่างๆ
แฟชั่น : หลากหลายสไตล์ อาทิ สวย สง่า หรูหรา น่ารัก เรียบง่าย มีบุคลิกที่เป็นตัวของตัวเอง รวมถึงการบอกเล่าความเคลื่อนไหวของแฟชั่นจากทั่วโลก

 
   

สัมภาษณ์ : บุคคลที่น่าสนใจในทุกวงการ โดยเจาะลึกถึงเรื่องราวชีวิต วิถีการดำเนินชีวิต แนวคิด มุมมองเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ทัศนคติต่อเรื่องราวของผู้หญิง อุดมการณ์และความสำเร็จ ในมุมมองที่แตกต่างจากนิตยสารผู้หญิงโดยทั่วไป

 
   

นวนิยาย-เรื่องสั้น-เรื่องแปล : รวมอรรถรสทางการอ่านอย่างรื่นรมย์ด้วยการนำเสนอนวนิยาย จากนัดเขียนชื่อดังของเมืองไทย อาทิ กฤษณา อโศกสิน ทมยันตี โสภาค สุวรรรณ ประภัสสร เสวิกุล โบตั๋น มาลา คำจันทร์ กิ่งฉัตร ชมัยภร แสงกระจ่าง ปิยะพร ศักดิ์เกษม นิดา บินหลา สันกาลาคีรี จันทร์ ศรีจรูญ แอนเดอร์สัน สุวดี ดวงตะวัน ฯลฯ และครบครันทั้งเรื่องสั้น-เรื่องแปล

 
   

ศิลปะ-บันเทิง-วรรณกรรม-ท่องเที่ยว : เสนอข่าวสาร บันเทิง ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ โดยคอลัมนิสต์ นักเดินทาง นักเขียน นักคิด และนักวิจารณืชื่อดัง อาทิ ม.ล. ปริญญากร วรวรรณ ชาติ ภิรมย์กุล ภูโพยม อัลฟาและโรมิโอ

 
   

คอลัมน์ประจำ : นำเสนอบทความหลากหลายจากคอลัมนิสตื อาทิ รศ. ประทุมพร วัชรเสถียร อ จินตนา บุญบงการ อ มานพ ถนอมศรี อ เชียร บางบอน ศ.นพ. ศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์ ณรงค์ นิติจันทร์ ภูเตศวร วิรัตน์ โตอารย์มิตร ญามิลา โดม วุฒิชัย คันถ์ชิต วณิชดิลกกุล ฯลฯ ที่ได้ติดตามกระแสข่าวการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับไวทันโลกทันเหตุการณ์ ทั้งเรื่องการเมือง สังคม วัฒนธรรม ศาสนา ดวงชะตา กฎหมาย และข่าวบุคคลสำคัญของแต่ละประเทศ

 
   

อาหาร-สุขภาพ-ความงาม : รวบรวมปกิรกะที่มีสาระความรู้ อาทิ สุขภาพ ความสวยความงาม เคล็ดลับต่างๆ ความรู้รอบตัว อาหารการกินและสิ่งแวดล้อม

 
   

งานฝีมือ : ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างความผ่อนคลาย แถมยังเป็นอาชีพได้ด้วย

 
   

เพื่อนเด็ก : รวบรวมสาระความรู้ นิทาน และเกมส์ต่างๆ อันจะเป็นการปลูกฝังให้เด็กสนุกสนานเพลิดเพลินและรักการอ่าน

 
   

ทีมงาน:
บรรณาธิการอำนวยการ: พนิดา ชอบวณิชชา
บรรณาธิการบริหาร: มณฑา ศิริปุณย์
กองบรรณาธิการ: ณฤมล กรีทอง นุชลดา ผลจันทร์ ปิยวรรณ สุขพลับพลา
เสริมศรี ภูศรี อรวรรณ เรืองศรีมั่น
ช่างภาพ: อาภรณ์ อินทรชิต อาพร ถาวโรฤทธิ์
ฝ่ายข่าว: บัวจตนา สูนปาน วรัญชัย ประกอบวรรณกิจ
ฝ่ายแฟชั่น: อภิชาติ สุคุณณี เจษฎา ตรีสุขเจริญ อติเทพ ณัฐวัฒนะ
ฝ่ายศิลปกรรม: วัชรา เพชรยอด วิชัย แซ่เจียว เอกชฎา ภัททมุข จักรเพชร ไชยศึก
พิสูจน์อักษร: จุฑารัตน์ เหลืองสีนาค เบญจมาส ปานเนียม
ฝ่ายโฆษณา: ตวงรัตน์ กมลวาทิน ชวนินทร์ กมลวาทิน สุประวีณ์ เสมรสุวรรณ

 
   
   
Copyright © 2007 Sri Siam Printing Press Co.,Ltd. | All right reserved.
473 Soi Suthiporn 2, Prachasongkhor Rd., Din Dang Bangkok 10400 Thailand
Tel 02-641-7941-50 Fax 02-2485819
E-mail : contact@srisiam.com