course
 
   

   
 
   
นิตยสาร งานฝีมือ  
  งานฝีมือ  
 
 
นิตยสารงานฝีมือ เป็นนิตยสารซึ่งรวบรวมเทคนิควิธีการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ งานฝีมือไว้อย่างทันยุคทันสมัย ทั้งงานเย็บ ปัก ถัก ร้อย DIY และงานประดิษฐ์ อาธิ งานรีไซเคิล์ ให้ผู้สนใจได้สามารถฝึกทำด้วยตัวเองได้อย่างไม่ยาก

สมัครสมาชิก 1 ปี 12 ฉบับ  ราคา 720 บาท

 
เวบไซต์ : http://www.handicraftmag.com
 
 
    

นิตยสารงานฝีมือ เพื่อการเรียนรู้งานฝีมือ โดยเฉพะทุกเพศทุกวัย

งานฝีมือ นิตยสารรายเดือน เพื่อส่งเสริมงานด้านศิลปหัตถกรรมทุกแขนง  รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ งานฝีมือยังสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับตัวเอง  ออกวางแผงฉบับแรกเดือนมิถุนายน 2527

เนื้อหาในเล่ม
แฟชั่น  เป็นที่แตกต่างจากแฟชั่นทั่วๆ ไป เพราะเป็นงานถักล้วน ๆ ไม่ว่าจะเป็นถักโครเชต์ หรือนิตติ้ง จึงสวยหรูหราดุจลายลูกไม้ พร้อมผังลายให้ถักตามโดยละเอียด


พร้อมงานประดิษฐ์  ปัก  เพ้นท์ ดินปั้น ตุ๊กตา แกะสลัก จัดดอกไม้ Patch work recycle  สื่อการสอน  ที่สามารถโน้มน้าวจิตใจเยาวชนให้หันมาสนใจงานฝีมือมากขึ้น


เรียนตัดเสื้อ  ที่สามารถเรียนรู้สร้างแพทเทินตัดเสื้อใส่เองได้


อาหาร  หลากหลายเมนูอร่อย สามารถทำรับประทานเองได้ พร้อมสัมภาษณ์ร้านอาหารจานเด็ดจากร้านอาหารคุณภาพ


สัมภาษณ์พิเศษ   ผู้ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านงานฝืมือจนประสพผลสำเร็จจนสามารถประกอบอาชีพได้


คอลัมน์พิเศษ  เพื่อสุขภาพและเคล็ดลับต่างๆ ปกิณกะน่ารู้  โดย อ.โสภาพรรณ  อมตะเดชะ  มหาลัยราชภัฎสวนดุสิต  ห่วงใยสุขภาพ โดย ศ.พญ.อารีรัตน์  สุพุทธิธาดา  รวบรวมสาระน่ารู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพให้คุณดูแลตัวเองก่อนถึงมือหมอ


ดวงชะตาราศี  ชีวิตจะเป็นอย่างไร รู้ไว้ล่วงหน้าป้องกันตัวเอง

ทีมงาน :
ที่ปรึกษา : สาธิต คล่องเวสสะ, อาจารย์เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์, ผศ.โสภาพรรณ  อมตะเดชะ, ผศ.คนึง จันทร์ศิริ, ผศ.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์, ลักขณา โจนส์(ปิ่นมณี), ปิยะรัตน์ กัลปนายุทธ
เจ้าของบรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณา : พนิดา ชอบวณิชชา, สุมนา เกิดสินธ์ชัย
บรรณาธิการบริหาร: วิลาวัลย์ ขัตติยะวงศ์
รองบรรณาธิการบริหาร : นันทนา ศรีสงกรานต์
หัวหน้ากองบรรณาธิการ : จุฬาพร ใจอ่อน
ประจำกองบรรณาธิการ : เฉลาลักษณ์ อยู่ศรี, วันดี สุวรรณโณ, กันยารัตน์ เสริฐสอน, สุปราณี ปรีชาญาธรรม, นิวัฒน์ สว่างศรี, จิรวรรณ แสงกล้า, เลิศลักษณ์ แจ่งโกง, วิมลทิพย์ อุยเหินนภา,     ตังทิพย์ เฉลิมบุญ
ฝ่ายศิลปกรรม : นันทวัน โตธรรม, กนกสรณ์ ปัญจขันธ์
พิมพ์คอมพิวเตอร์ : วนิดา สกุลคู
ฝ่ายแฟชั่น : จตุพร ลิ้มปิยะศรีสกุล, พักตร์พริ้ง คล่องเวสสะ, สาธิดา คล่องเวสสะ
ฝ่ายภาพ : อาพร ถาวโรฤทธิ์, อาภรณ์ อินทรชิต, อภิชาติ สุคุณณี, อติเทพ ณัฐวัฒนะ, เจษฎา ตรีเจริญสุข, วรัญชัย ประกอบวรรณกิจ, ฤทธิไกร โปตระนันท์
ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา : สสิมน คล่องเวสสะ
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด : สาธิดา คล่องเวสสะ, กิตติพร ลิ้มปิยะศรีสกุล, ปิยะรัตน์ กัลปนายุทธ
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโฆษณาและการตลาด : นภาพร จรูญรักษ์
ฝ่ายสมาชิก : ภารตี สระนอก, ลำเพย แจ่มสุข
ฝ่ายการเงิน : ภัทรพร สุวรัตน์
ฝ่าสยผลิต :  โกศล คล่องเวสสะ


 
   
   
Copyright © 2007 Sri Siam Printing Press Co.,Ltd. | All right reserved.
473 Soi Suthiporn 2, Prachasongkhor Rd., Din Dang Bangkok 10400 Thailand
Tel 02-641-7941-50 Fax 02-2485819
E-mail : contact@srisiam.com