วารสาร ทไวไลท์  
  ทไวไลท์  
 
 
นิตยสาร i Like Twilight เป็นนิตยสารผีสำหรับวัยรุ่นเล่มแรกของเมืองไทย
 
 
    

นิตยสาร i Like Twilight เป็นนิตยสารผีสำหรับวัยรุ่นเล่มแรกของเมืองไทย 

 
   

ที่ปรึกษา

จันทร์เพ็ญ  ทรงเสรีย์
เกียรติศักดิ์  เพชรรุ่ง

เจ้าของ/บรรณาธิการ/ผู้พิมพ์โฆษณา
สารัช  คล่องเวสสะ

บรรณาธิการบริหาร
รณภพ  ทรงเสรีย์

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
บก. ที่ 13

ฝ่ายศิลปกรรม
ศิริญญา  สุริยารังสรรค์

เรื่องและภาพ
Twilight Team

ผู้อำนวยการผลิต
สาธิดา  คล่องเวสสะ

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
สาธิดา  คล่องเวสสะ

จัดจำหน่าย
บจ.ศรีสยามการพิมพ์
473  ซ.สุทธิพร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
โทร. 0 2641 7642-5  แฟ็กซ์ 0 2248 5824
 
   
   
Copyright © 2007 Sri Siam Printing Press Co.,Ltd. | All right reserved.
473 Soi Suthiporn 2, Prachasongkhor Rd., Din Dang Bangkok 10400 Thailand
Tel 02-641-7941-50 Fax 02-2485819
E-mail : contact@srisiam.com