วารสาร I-SEE  
  I-SEE  
 
 
คือ นิตยสารเล่มแรก และเล่มเดียว ที่รวบรวมทุกศาสตร์ของโหราศาสตร์ และแบบทดสอบเกี่ยวกับตัวคุณ และ ชีวิตคุณ
 
 
    

Part   ดูดวง : ราศี, วันเกิด, ลายมือ, ฮวงจุ้ยโหง้วเฮง, ไพ่ยิปซี,

          เครื่องราง, ฤกษ์ยาม, คาถา    และ อื่นๆ......

Part   ทายใจ และ ทำนายชะตาชีวิตด้วยตัวเอง

Part   Question & Answer

 

 
   

I-SEE

ที่ปรึกษา
อ.แสงเพชร  เสนีย์บดินทร์, อ.ธัีนย์  ชัยเกียรติม  สมัชชา  อภัยสุวรรณ,
อิงค์  ปรนัย, จรินพร  ตันติกิจศิริวงศ์
บรรณาธิการบริหาร
สาธิดา  คล่องเวสสะ
บรรณาธิการฝ่ายโหรศาสตร์และคำทำนาย
อัตตเวทย์  ทักษาปกรณ์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
กฤษณพงศ์  กำลังเอก
กองบรรณาธิการ
รสรินทร์ สุทธหลวง, น้ำรินทร์  นิรามัย, ณัฏฐรี  คุกเรจา,
ธนกร  แตงงาม, วิลาสินี  เดชะกะนิษฐ, อรพรรณ  เจริญเผ่า
บรรณาธิการฝ่ายศิลป์
เกียรติศักดิ์  เพชรรุ่ง
ฝ่ายศิลป์
นงลักษณ์  สุขสวัสดิ์, ยุทธนา  สารารัตน์, พรฤดี  โคตรศรี,
รุ่งจิตร  ผลนิล, กิตติวัฒน์  บุญโชติ
ฝ่ายภาพ
สุพจน์  อภัยสุวรรณ
พิสูจน์อักษร
เยาวรัตน์  พานโคตร
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
สาธิดา  คล่อเวสสะ
ผ่ายโฆษณา
วรลักษณ์  สมพงษ์
เจ้าของบรรณาธิการ  ผู้พิมพ์โฆษณา
สาธิต  คล่องเวสสะ

 
   
   
Copyright © 2007 Sri Siam Printing Press Co.,Ltd. | All right reserved.
473 Soi Suthiporn 2, Prachasongkhor Rd., Din Dang Bangkok 10400 Thailand
Tel 02-641-7941-50 Fax 02-2485819
E-mail : contact@srisiam.com