วารสาร  
   
 
 
 
 
    

 ก่อนที่จะมาเป็นนิตยสาร “โลกทิพย์” เคยเป็นคอลัมน์หนึ่งใน นิตยสารขวัญเรือน ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในขวัญเรือน ปีที่ 3 ฉบับที่ (424) 86 เดือนกรกฎาคม 2518 เขียนโดย คุณสิทธา เชตวัน (ปัจจุบันบวช เป็นพระสงฆ์แล้ว)ใช้ชื่อคอลัมน์ว่า "สิ่งศักดิ์สิทธิ์และอภินิหาร"

     ต่อมาคอลัมน์ดังกล่าวได้เปลี่ยนชื่อใหม่ เป็นคอลัมน์ “โลกทิพย์” ในปี พ.ศ. 2523 จนกระทั่งล่วงเลยมาถึง เดือนพฤษภาคม 2525 อันเป็นปีเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี โลกทิพย์ ซึ่งเป็นเพียงคอลัมน์หนึ่งในนิตยสาร  ขวัญเรือนก็ได้ถูกรวบรวมเป็นรูปเล่มขึ้น  โดย  คุณคะนอง  เนินอุไร (คุณอานนท์ เนินอุไร) เป็น โลกทิพย์ฉบับรวมเล่ม เล่มที่ 1 ออกวางตลาดเป็นรายเดือน ต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็น รายปักษ์ตามความเรียกร้อง ของท่านผู้อ่าน เมื่อเดือนตุลาคม 2526 ฉบับที่ 18 โดยวางตลาดทุกวันที่ 1 และวันที่ 15

     นิตยสารโลกทิพย์ ฉบับรวมเล่มครั้งแรก ปี 2525 ได้นำเสนอถึงธรรม ปฏิปทา ของท่านหลวงปู่แหวน จ.เชียงใหม่

 
   

เนื้อหาและคอลัมน์ต่าง ๆ:
ประวัติ
ปกิณกะ
เรื่องยาว
เรื่องจากผู้อ่าน
ทัวร์
ข่าว

 
   

ทีมงาน :
เจ้าของ : บริษัทศรีสยามการพิมพ์
ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา : พนิดา ชอบวณิชชา
บรรณาธิการอำนวยการ : มงคล เนินอุไร
บรรณาธิการบริหาร : ไปรเรขา จันทโรจวงศ์
ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร : อนิสรา ถาวร
กองบรรณาธิการ : เจิมฟ้า วิเชียร, ธรรมอารี ลูกฟืน, อัญเชิญ มณีจักร์, ธนภัทร สิงห์ทอง
ฝ่ายศิลป์ : สมพงษ์ อิ่มขำ, ทักสิน โกวาปี
กองจัดการฝ่ายสมาชิกและขายทางไปรษณีย์ : สมทรง อินทองคำ, อรจนา เชื่องช้าง
ฝ่ายกองการกุศลและมูลนิธิโลกทิพย์ : ภัทรพร สุวรัตน์

 
   
   
Copyright © 2007 Sri Siam Printing Press Co.,Ltd. | All right reserved.
473 Soi Suthiporn 2, Prachasongkhor Rd., Din Dang Bangkok 10400 Thailand
Tel 02-641-7941-50 Fax 02-2485819
E-mail : contact@srisiam.com