วารสาร  
   
 
 
 
 
    

Sincere  คือ...?
นิตยสารบันเทิงเอเชียรายเดือนที่มีอายุกว่า 7ปีแล้ว  ประกอบด้วยเรื่องราวดาราศิลปินเกาหลีและจีน(จีน – ฮ่องกง- ไต้หวัน)  และข่าวสารความเคลื่อนไหวแบบอัพเดทสุดๆ 

อ่านอะไรใน Sincere ?
ทุกคอลัมน์ ทุกตัวอักษรในซินเซียมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีการนำเสนอที่อัดแน่นหลากหลายและหาอ่านได้ยาก  โดยเฉพาะเรื่องราวของดาราจีนนั้น ไม่ว่าจะเป็นบทสัมภาษณ์หรือเรื่องแนวกอสสิป แฟนๆชาวไทยจะหาอ่านได้จากซินเซียเท่านั้น

คอลัมน์ใน  Sincere  
แบ่งเป็นสองพาร์ทใหญ่ๆคือ บันเทิงเกาหลี และบันเทิงจีน ในสัดส่วนเท่าๆกัน ผู้อ่านจะได้รู้เรื่องราวทุกย่างก้าวของศิลปินเคป๊อป ทั้งจากบทสัมภาษณ์แปลและรายงานสด  นอกจากเน้นข่าวคราวของบอยแบนด์-เกิร์ลกรุ๊ปที่แฟนๆเมืองไทยกำลังชื่นชอบแล้ว  สิ่งที่ซินเซียเน้นอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องราวของหนังและซีรีส์ทั้งเกาหลีและจีนอีกด้วย

ความเป็นเอเชียของ Sincere 
เนื่องจากซินเซียไม่ได้วางตัวเป็นนิตยสารสำหรับวัยรุ่น หากแต่เป็นนิตยสารที่เข้าถึงกลุ่มผู้อ่านที่หลากหลายเพศ-วัย    ในเล่มจึงมีคอลัมน์เบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับความเป็นเอเชียแทรกอยู่ด้วยเพื่อให้ผู้อ่านได้เสพสาระสลับความบันเทิง อย่างเช่นคอลัมน์อาหาร ท่องเที่ยว เทรนด์เอเชีย ...อ่านซินเซียเล่มเดียวจึงเต็มอิ่มคุ้มค่า ขณะเดียวกันก็ทำให้รู้สึกรักและภาคภูมิใจในความเป็นเอเชียของเรา

 
   

ทีมงาน :
ที่ปรึกษา : พนิดา ชอบวณิชชา, จตุพร ลิ้มปิยะศรีสกุล, มานพ ถนอมศรี, ลำใย เลียนวราสัย
บรรณาธิการบริหาร: อิงค์ ปรนัย
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด : สาธิดา คล่องเวสสะ
ประชาสัมพันธ์และประสานงานโฆษณา : พรเกียรติ พรหมสามพราน,ระพีภัทร์  รัตนกุลกิติวัฒน์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ปณิตา ดวงสว่าง
กองบรรณาธิการ : ธนกร แตงงาม, เบญจมาศ สัตยธรรม, ชนากานต์ จินดารักษ์, ปัทมา เกียรติบุญญาฤทธิ์, อาราชิ โนเสะ, เจนจิรา จิตกรีสร, ปองชัย สงวนสิน
ผู้สื่อข่าวประจำฮ่องกงและปักกิ่ง : Mr.Raymond Chu, Vicky
หัวหน้าฝ่ายศิลป์ : เกียรติศักดิ์ เพชรรุ่ง
ฝ่ายศิลป์ : เขมญาดา นาโสก, ยุทธนา สารารัตน์, พรฤดี โคตรศรี, วรางคณา โพธิ์ผลัด
ฝ่ายภาพ : กมลเดช พรหมประยูร, สารินทร์ พรดอนก่อ
เรียงพิมพ์ : นนทิชา บำรุง
พิสูจน์อักษร : รัตติกาล ละอองศรี
เลขากองบรรณาธิการ: เยาวรัตน์ พานโคตร
เจ้าของบรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณา : สาธิต คล่องเวสสะ

 
   
   
Copyright © 2007 Sri Siam Printing Press Co.,Ltd. | All right reserved.
473 Soi Suthiporn 2, Prachasongkhor Rd., Din Dang Bangkok 10400 Thailand
Tel 02-641-7941-50 Fax 02-2485819
E-mail : contact@srisiam.com